Księga absolwentów
SZANOWNA ABSOLWENTKO
SZANOWNY ABSOLWENCIE
PYSZNICKIEJ SZKOŁY

Dyrektor Zespołu Szkół w Pysznicy informuje, że na stronie internetowej www.szkola.pysznica.pl gromadzone są treści dotyczące losów uczniów pysznickiej szkoły w formie Księgi Absolwentów. Księga będzie narzędziem motywacji dla obecnych uczniów do rozwijania umiejętności i kształtowania osobowości oraz sposobem odnawiania kontaktów między absolwentami, często przebywającymi w różnych miejscach w kraju i za granicą.

W związku z tym, proszę o przekazanie następujących danych:
- imię i nazwisko (rodowe i obecne),
- rok ukończenia szkoły,
- wychowawca klasy,
- zwięzła informacja związana z uzyskaniem wykształcenia,
- sukcesy, osiągnięcia,
- informacje o aktualnym miejscu pobytu oraz wykonywanej - pracy,
- inne.
Mile widziane zdjęcie.

Powyższe dane należy przesłać:
drogą elektroniczną na adres absolwent.pysznica@op.pl
lub pocztą na adres
Zespół Szkół w Pysznicy
37-403 Pysznica, ul. Wolności 324

Wpisy do Księgi Absolwentów będą uporządkowane chronologicznie według rocznika ukończenia szkoły (stosownie do posiadanych materiałów).Szanowni Państwo, jeżeli zainteresowała Was ta propozycja, zapraszam do współpracy, jednocześnie proszę o przekazanie powyższych informacji innym absolwentom pysznickiej szkoły.


Z poważaniem
Władysław Szpunar