Aktualności
  19. 03. 2021 r.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w kl. I-III

   

 

Od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III.
Dla uczniów klas IV-VIII zawieszenie zajęć stacjonarnych zostało przedłużone do 11 kwietnia br.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów klas I-VIII prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Oddział przedszkolny będzie funkcjonował bez zmian.

W okresie zdalnego nauczania szkoła może wypożyczyć uczniom kl. I-III laptopy (do dyspozycji jest 8 komputerów). Rodziców uczniów kl. I-III, którzy wcześniej korzystali z takiej pomocy i w ostatnim okresie stacjonarnej nauki zwrócili komputery, zapraszam do sekretariatu w celu przedłużenia umowy użyczenia.
Do tej pory 28 komputerów zostało wypożyczonych dla uczniów klas IV – VIII. (w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone potrzeby uczniów, którzy w tym roku szkolnym zdają egzamin ósmoklasisty oraz uczniów z rodzin wielodzietnych).

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, w szkole będzie  zorganizowana opieka świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem zorganizowania opieki jest wniosek rodziców, którzy spełniają powyższe wymagania.

Dla uczniów z niepełnosprawnością będzie zorganizowane nauczanie zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu). Potrzeby dotyczące realizacji zdalnego nauczania w szkole należy zgłaszać do dyrektora.

Dla uczniów, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, w szkole może być zorganizowane nauczanie zdalne (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu).
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów zdających egzamin ósmoklasisty, w szkole będą nadal organizowane konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Tygodniowy zakres treści nauczania realizowany w formie zdalnej (w klasach I-III), źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, portale edukacyjne, z których uczniowie mogą korzystać przekażą wychowawcy.

Ze względu na zaistniałą sytuację zobowiązuję rodziców i uczniów do systematycznego sprawdzania wiadomości w e-dzienniku oraz informacji przekazywanych przez nauczycieli w zakładce „zadania domowe” oraz poprzez aplikację Teams.

Od 22 marca do odwołania zawieszone zostają
zajęcia na basenie dla dzieci uczestniczących w programie "Umiem pływać".

dyrektor szkoły
Władysław Szpunar