Aktualności
  15.02. 2021 r.

Rekrutacja 2021/2022

   

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy.
zobacz >>
Wniosek o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 2021/2022 do oddziału przedszkolnego.
zobacz >>
Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów.
zobacz >>
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.
zobacz >>
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica.
zobacz >>

SZKOŁA PODSTAWOWA

Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
na rok szkolny 2021/2022 (dotyczy uczniów z obwodu szkoły).
zobacz >>
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy w roku szkolnym 2021/2022
zobacz >>
Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów
zobacz >>
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej
zobacz >>
ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 29 stycznia 2019r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica
zobacz >>

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30