Aktualności
  30. 10. 2020 r.

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

   

 

Oddział przedszkolny

Inauguracja roku szkolnego dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną odbędzie się 1 września według określonych zasad i harmonogramu. Wychowankowie oddziału przedszkolnego wchodzą do szkoły wraz z rodzicami bocznym wejściem, które otwarte będzie tylko dla oddziału przedszkolnego (wejście do najniższego segmentu szkoły, bezpośrednio przy parkingu, przy bramie wjazdowej do kuchni).  Rodzice zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego i stosowania środków ochrony osobistej (maseczki/przyłbice).

Godziny rozpoczęcia roku szkolnego:
9.15       oddział 0A
10.15     oddział 0B
11.15     oddział 0C