Aktualności
   
„Otwarci na Europę”
   

 

Raport końcowy projektu „Otwarci na Europę” w ramach pozyskanych środków Europejskiego  Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Szkolna – ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Projekt realizowany był w naszej szkole od czerwca 2018 roku do maja 2020 roku przez grupę siedmiu nauczycieli uczących różnych przedmiotów: wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, religii, historii i języka angielskiego. Projekt ten pomógł naszym nauczycielom podwyższyć swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe oraz językowe. Zrealizowanie projektu „Otwarci na Europę” pozwoliło na uzyskanie charakteru europejskiego dla naszej szkoły. Wyznaczone cele szczegółowe  projektu były następujące: zwiększyć liczbę nauczycieli posługujących się językiem angielskim do poziomu B1, podnieść jakość nauczania języków obcych dzięki wykorzystaniu nowych metod i narzędzi dydaktycznych, uatrakcyjnić ofertę edukacyjną naszej szkoły i wreszcie wzmocnić europejski wymiar szkoły.
Nauczyciele – uczestnicy projektu zostali wybrani zgodnie z regulaminem rekrutacji. Byli to: Beata Breśka, Beata Orłowska, Małgorzata Wojtasik, Damian Stala, Wacław Portka, Katarzyna Zając i Elżbieta Tofil. Uczestniczyli oni w siedmiu mobilnościach  - czyli wyjazdach na szkolenia zagraniczne. Pięcioro z nich wyjechało na kursy języka angielskiego do dwóch szkół językowych usytuowanych w pięknych miejscowościach turystycznych: St.Julian’s i Valletta na Malcie. Szkoła językowa  w Vallettcie to Easy Schhol of Languages natomiast szkoła w St. Julians to Sprachcaffe Languages. Dwie nauczycielki uczestniczyły  w kursie języka jak również w kursie metodycznym w Brighton w Wielkiej Brytanii, szkoły St. Giles oraz The English Language Centre. Wszystkie mobilności nauczycieli zakończone zostały uzyskaniem certyfikatu stwierdzającego znajomość języka angielskiego wg poziomów ustalonych przez Radę Europy.
Rezultatów projektu było kilka, najważniejszym z wszystkich to zdobyta wiedza i nabyte kompetencje, którymi uczestnicy projektu dzielili się i będą się nadal dzielić w środowisku lokalnym. Gmina Pysznica to cztery szkołypodstawowe, pokazanie rezultatów, czyli nabycie konkretnej wiedzy językowej, możliwość komunikowania się w tym języku, sposobność dzielenia się tym z uczniami na lekcjach. Najważniejszy rezultat projektu to upowszechnianie treści kulturowych i europejskich. W ramach działań upowszechniających realizowane były w trakcie trwania projektu eventy oraz wydarzenia tematyczne: Europejski Dzień Języków Obcych, Europejski Dzień Wiosny - Spring Day - 21 marca 2019 wnaszej szkole było gwarnie, zielono i wesoło. Wiosna została powitana po irlandzku i zgodnie z tradycją dnia SPRING DAY jak zawsze z humorem i językowo. Wydarzenie to zostało przygotowane przez grupę nauczycieli realizujących projekt „Otwarci na Europę”. Motywem wydarzenia była Irlandia i dzień św. Patryka. Uczniowie przebrani w stroje skrzatów irlandzkich oraz chłopcy o imieniu Patryk wzięli udział w quizie, grupa Akord zaśpiewała irlandzki evergreen pt.„Galway girl”, klasa III szkoły podstawowej przedstawiła krótką sztukę w języku angielskim pt. „Marty w Dunlinie”. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali konkurencje sportowe nawiązujące do dnia św. Patryka. Natomiast stoisko ze słodyczami przygotowanymi przez uczniów i rodziców w kolorze irlandzkiej flagi cieszyło się ogromnym zainteresowaniem przez cały czas trwania wiosennego SPRING DAY. Nawiązując do tego wydarzenia uczestnicy projektu opracowali innowację pedagogiczną w nauczaniu języka angielskiego w klasach III – VIII szkoły podstawowej zatytułowaną: „Wiosenne spotkania z kulturą krajów europejskich”. Innowacja ta polega na zorganizowaniu corocznego wydarzenia wiosennego wg zmiennego motywu przewodniego angażującego uczniów gptpwych wykazać się zdolnościami językowymi, artystycznymi i sportowymi przed społecznością szkolną. Innowacja „Wiosenne spotkania z kulturą krajów europejskich” ma rozwijać u uczniów wszystkie umiejętności językowe, dostarczyć wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, ich zabytków i lultury. Ma ukazać ich życie codzienne, święta, tradycje i zwyczaje, rozbudzić w uczniach chęć zgłębiania wiedzy, ciekawość poznania innych języków oraz motywację do dalszej edukacji. Innym przykładem jest lekcja pokazowa ukazująca element kulturowy. W jednej z grup językowych w klasach VIII odbyły się warsztaty językowe otwarte dla nauczycieli z naszej szkoły pt. „Not only Christmas desserts” podczas którego uczniowie przyrządzali desery świąteczne wg przepisów popularnych w krajach anglojęzycznych. Po wykonaniu słodkich dań każda grupa pokazałaefekt końcowy i opisała krótko w języku angielskim przygotowanie. Potem nastąpiła degustacja, na którą wszyscy zaproszeni nauczyciele ze szkoły oraz uczniowie czekali. Kolejny przykład to Europejski Dzień Języków obcych. 26 września 2019 r. w naszej szkole po raz pierwszy obchodzony był taki dzień. To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 r. z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. U nas zabrzmiał w kilku językach podczas śpiewania kanonu Panie Janie /po włosku, hiszpańsku, niemiecku i po angielsku/. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli - uczestników projektu przygotowali różne formy prezentacji artystycznej w języku angielskim, każda taka prezentacja zawierała element nauczanego przedmiotu przez uczestnika projektu. Swoje wyjazdy na mobilności uczestnicy projektu przedstawili krótko poprzez prezentacje multimedialne. Jeszcze innym przykładem przekazywania wiedzy językowej zdobytej na mobilnościach był cykl lekcji zatytułowanych "Pożegnanie z projektem "Otwarci na Europę" - było to w maju, kiedy szkoły nie funkcjonowały stacjonarnie, w naszej szkole zajęcia lekcyjne były prowadzone za pomocą komunikatorów: Skype oraz Zoom. Każdy nauczyciel - uczestnik projektu przeprowadził lekcje pokazowe, w której umieścił elementy języka angielskiego, fragmenty lekcji były prowadzone w języku angielskim, a ponieważ lekcje on-line miały taką właściwość, że można było po zaproszeniu być obserwatorem takiej lekcji, skorzystaliśmy z tego i lekcje były odwiedzane przez zaproszonych nauczycieli z naszej szkoły jako goście. Tematy tych lekcji były różne, tak jak rożnych przedmiotów uczestnicy projektu uczą, np. malarstwo Olgi Boznańskiej /nauczyciel historii  i plastyki/, sport na Malcie, popularne sporty na Malcie i w krajach anglojęzycznych /nauczyciele wychowania fizycznego/, lekcja w klasie trzeciej pt:,,Polacy za granicą” gdzie miało miejsce słuchanie opowiadania, rozmowa o polskich emigrantach zainspirowana opowiadaniem, ustalanie pochodzenia bohaterów opowiadania oraz przyczyn mieszkania w Wielkiej Brytanii; sylwetki wybitnych Polaków przebywających na emigracji;czytanie dialogu z podziałem na role; wyjaśnienie pojęcia emigracja, korzyści płynące z nauki języków obcych, słownictwo związane z domem w języku angielskim.

https://view.genial.ly/5eb85c09639bfa0d0fdc570e/interactive-image-wtorek-12-maja Lekcja przeprowadzona przez nauczyciela języka angielskiego w piątej klasie -"All about me", utrwalenie czasu przeszłego podczas słuchania faktów z życia nauczyciela i decydowanie co jest prawdą a co fałszem. Ksiądz Damian przeprowadzil lekcję na temat życia świętego Pawła na Malcie z elementami języka angielskiego i ćwiczeniami interaktywnymi.

Wszystkie te działania nauczycieli – uczestników projektu „Otwarci na Europę” z pewnością zmotywowały uczniów do głębszej  nauki języka angielskiego, pokazały, że uczyć można się w każdym wieku, podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Zobacz prezentacje:
Malarstwo Olgi Boznańskiej i Tamary Łempickiej
Prezentacja BRIGHTON
Prezentacja All about me
Prezentacja Malta
Sport na Malcie

Elżbieta Tofil