Aktualności
  10.01. 2020 r.

Bezpieczne ferie 2020

   

 

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE
W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2020 rok

13 stycznia 2020r. – B. Breśka
Kl. 0 i I – III
9.00 – 11.00 Gry i zabawy ruchowe
KL. IV - VIII
11.00 – 12.00 Gry zespołowe (halowa piłka nożna, piłka siatkowa)
12.00 – 13.00 Turniej tenisa stołowego + ścianka wspinaczkowa

14 stycznia 2020r. – B. Breśka
Kl. 0 i I – III
9.00– 11.00 Mini gry – badminton, ringo, szachy
Kl. IV – VIII
11.00 – 12.00 Piłka siatkowa
12.00 – 13.00 Turniej w unihokeja

15 stycznia 2020r. – T. Uberman
Kl. 0 i I – III
9.00 – 11.00 Gry i zabawy ruchowe dla dzieci
KL. IV - VIII
11.00 – 12.00 Gry zespołowe (halowa piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, unihokej)
12.00 – 13.00 Tenis stołowy, bilard, sport według zainteresowań

16 stycznia 2020r. – W. Portka
Kl. 0 i I – III
9.00 – 11.00 Mini gry – badminton, ringo, piłka nożna, unihokej
Kl. IV – VIII
11.00 – 12.00 Piłka siatkowa
12.00 – 13.00 Zajęcia na ściance wspinaczkowej, tenis stołowy, szachy, bilard
17 stycznia 2020r. – W. Portka
Kl. 0 i I – III
9.00 – 11.00 Gry i zabawy ruchowe z akcentem gier zespołowych
KL. IV - VIII
11.00 – 12.00 Gry zespołowe (halowa piłka nożna, piłka siatkowa)
12.00 – 13.00 Turniej tenisa stołowego + ścianka wspinaczkowa

20 stycznia 2020r. – T. Uberman
Kl. 0 i I – III
9.00 – 11.00 Gry i zabawy ruchowe dla dzieci
KL. IV - VIII
11.00 – 12.00 Gry zespołowe (halowa piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, unihokej)
12.00 – 13.00 Tenis stołowy, bilard, sport według zainteresowań

21 stycznia 2020r. – A. Habigier
Kl. 0 i I – III
9.00 – 11.00 Mini gry – badminton, ringo, szachy
Kl. IV – VIII
11.00 – 12.00 Piłka siatkowa
12.00 – 13.00 Gry rekreacyjno-sportowe