Aktualności
  28. 11. 2019 r.
Finał XIX Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży
   

   
 
 
 
 
 
 
 

28 listopada 2019 roku odbył się Finał XIX Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży. Patronat honorowy nad przeglądem objęła Senator Rzeczypospolitej Polskiej Janina Sagatowska oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.
W tak ważnym dla nas dniu swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Senator Janina Sagatowska, Wicekurator Oświaty Pan Stanisław Fundakowski, Pan Józef Gorczyca Radny Rady Powiatu Stalowowolskiego, Pan Łukasz Bajgierowicz – Wójt Gminy Pysznica, Pan Witold Pietroniec – Zastępca Wójta Gminy Pysznica, Pan Zenon Sagan – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pysznica, Ksiądz dr Robert Utnik –duszpasterz Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, przedstawiciele jury: Pani Małgorzata Żurecka – poetka, sekretarz Zarządu Oddziału Rzeszowskiego Związku Literatów Polskich i Pan Krzysztof Kwasiżur – poeta, publicysta, krytyk literacki, a także przedstawiciele sponsorów oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i laureaci przeglądu.

XIX edycja Przeglądu Twórczości była kontynuacją działań dotyczących propagowania wśród uczniów wiedzy historycznej, idei niepodległości, polskości oraz  poszanowania godności człowieka w oparciu o nauczanie Jana Pawła II. W latach 2017 i 2018 w ramach XVII i XVIII edycji Przeglądu Twórczości pracy patriotyczno-wychowawczej i artystycznej przyświecały następujące hasła przewodnie:  „Niepodległa, niepokorna …” oraz „Uskrzydlona bielą orła ….”. Wszystkie te działania realizowane były w nawiązaniu do Programu Wieloletniego „Niepodległa” przyjętego przez Radę Ministrów RP na lata 2017-2022 oraz w ramach przygotowań do realizacji zadań związanych z ustanowieniem przez Sejm 2020 roku - Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Tegoroczne wyzwanie artystyczne „Dar niepodległości i wolności” było pretekstem dla młodych twórców do wyrażenia - przenośnią oraz barwą osobistych przeżyć i emocji. Dla dzieci wychowania przedszkolnego oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej była to próba „zatrzymania w czasie” niepowtarzalnego uroku ojczystej ziemi, a także wielobarwna podróż szlakiem miast i wsi, przydrożnych krzyży i kapliczek, będących wyrazem przywiązania do regionalnych zwyczajów wyrastających z chrześcijańskiej tradycji i narodowego ducha. Kompozycje plastyczne zostały również poświęcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który jako syn polskiego Narodu – Pielgrzym głosił całemu światu nauczanie oparte na poszanowaniu godności człowieka, miłości i wolności. Pozostali uczestnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, w autorskich wypowiedziach literackich i plastycznych wyrażali osobiste przeżycia na temat idei wolności oraz współczesnego patriotyzmu. W swoich wypowiedziach młodzi artyści odnosili się między innymi do: historii Polski, ważnych wydarzeń chwili obecnej, godności człowieka, budowania cywilizacji miłości zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II, do świadomego wyboru własnej przyszłości i kreowania nowej rzeczywistości opartej na poszanowaniu rodziny i więzi międzyludzkich.

28 listopada, w dniu finału Przeglądu Twórczości została odprawiona Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza doktora Roberta Utnika w intencji uczestników przeglądu. W dalszej części uroczystości, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy zaproszeni goście i finaliści przeglądu obejrzeli pokonkursową wystawę prac plastycznych oraz program słowno–muzyczny wzbogacony poetyckimi wypowiedziami laureatów. Finalną częścią spotkania było wręczenie nagród. Na konkurs napłynęło 315 prac plastycznych i 126 utworów poetyckich z 55 szkół i 3 przedszkoli z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Jury przyznało 30 nagród i 61 wyróżnień.

Tradycyjnie wydana została antologia prac plastycznych i literackich publikująca nagrodzone i wyróżnione prace uczniów, która jest nie tylko trwałym śladem uczestnictwa w przedsięwzięciu, ale także formą promocji młodzieńczej twórczości. Antologię otrzymali finaliści przeglądu oraz zaproszeni goście.

Anna Dembicka

Nagrody i wyróżnienia
Protokół rozstrzygnięcia konkursów: plastycznego i literackiego przeprowadzonych w ramach
XIX Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży
zobacz więcej >>

Antologia prac plastycznych i literackich zobacz więcej >>

Sponsorzy przeglądu zobacz więcej >>