Aktualności
  21-27. 10. 2019 r.

PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE…

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do projektu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W tym roku działania związane z doradztwem nawiązywały do  hasła - Pasja, profesja, powołanie…
W naszej szkole podjęto szereg działań promujących działania z zakresu doradztwa zawodowego.

Wycieczki i organizacja spotkań z przedstawicielami zawodów:

  • Wyjście na pocztę- poznanie pracy listonosza (dzieci z oddziałów przedszkolnych),
  • Spotkanie z szefową kuchni (dzieci z oddziałów przedszkolnych),
  • Spotkanie z panem Krzysztofem Kwasiżurem – poetą młodego pokolenia, prozaikiem, krytykiem literackim, felietonistą, autorem wielu tekstów piosenek (uczniowie klas VII i VIII),
  • Wyjście do piekarni- poznanie pracy piekarza, cukiernika.

Podczas zajęć  podjęto następujące działania:

  • Teatr- młodzi aktorzy, zabawa w kalambury dotycząca zawodów (Klasa Ib, II)
  • Opowiadanie twórcze – stosowanie nazw zawodów, czytanie tekstu z podziałem na role, ustalenie, kim w przyszłości chcą zostać bohaterowie opowiadania, wypowiedzi na temat pracy nauczyciela (klasa IIab)
  • Mój nauczyciel- wywiad z nauczycielem (klasa IIIab)
  • Moje hobby - nasze zainteresowania i pasje/ Moje mocne i słabe strony (klasa IV)- zajęcia z wychowawcą

               Wykonano również wystawę nt. zainteresowań uczniów klasy czwartej

  • Przygotowywanie prac plastycznych dotyczących pasjonujących / wymarzonych zawodów (klasa Vb, VIa, VII, VIIIab)
  • Przygotowanie prezentacji multimedialnych pod hasłem: Pasja, profesja, powołanie                       (klasa VI i VII)

Wykonanie prac plastycznych:
Uczniowie naszej szkoły wykonali prace plastyczne przedstawiające wymarzone zawody. Uczniowie pracowali indywidualnie, a także w grupach. Powstało wiele ciekawych prac np. Piłka nożna naszą pasją, Moja pasja, moje powołanie. W holu szkoły przygotowano wystawę prac plastycznych.


Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU

 

 

Przeprowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów szkół podstawowych.  Zajęcia z policjantem oraz ratownikiem medycznym.

Paulina Sobiło