Aktualności
  24 10. 2019 r.

Spotkanie z poetą

   

 
 
 
 

24 października 2019 r. uczniowie klas ósmych i siódmej uczestniczyli w spotkaniu z panem Krzysztofem Kwasiżurem – poetą młodego pokolenia, prozaikiem, krytykiem literackim, felietonistą, autorem wielu tekstów piosenek. Jego utwory znalazły się w „Antologii Poetów Polskich”, były drukowane w „Krytyce Literackiej” i w warszawskim miesięczniku kulturalnym „Własny Głos”. Pan Kwasiżur jest autorem i reżyserem wielu wydarzeń kulturalnych i spotkań poetyckich w całej Polsce.
Niezwykły gość przedstawił uczniom historię swojego życia, mówił o wydarzeniach, które  wpłynęły na jego przygodę z pisarstwem. Opowiedział o warsztacie poetyckim, inspiracjach i o procesie pisania wierszy. Przeczytał kilka wybranych utworów, które wspólnie z uczniami zinterpretował. Na koniec spotkania poeta podarował uczniom tomiki swojej poezji i rozdał autografy. Dyrektor szkoły podziękował za ciekawą lekcję i wyraził nadzieję, iż spotkanie zachęci młodzież do tworzenia własnych tekstów literackich.

Anna Dembicka, Barbara Szpunar