Aktualności
  16 10. 2019 r.

Święto szkoły

   

 
 
 
 

16 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora szkoły, który powitał wszystkich zebranych i podkreślił, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do Społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy. Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki. Pierwszoklasiści w obecności dyrekcji szkoły, zaproszonych gości i rodziców zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym zdali pierwszy egzamin na ucznia. Śpiewająco odpowiadali na pytania dotyczące naszej Ojczyzny, Patrona Szkoły–Jana Pawła II oraz zasad zachowania obowiązujących w szkole. Udowodnili, że są gotowi do podjęcia sumiennej i rzetelnej nauki. Następnie w obecności wszystkich zgromadzonych, dzieci odważnie złożyły ślubowanie na Sztandar Szkoły – symbol najwyższych wartości, które są fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły, w duchu nauczania Jana Pawła II. Kolejnym ważnym wydarzeniem dla pierwszoklasistów było pasowanie na ucznia, którego dokonał dyrektor szkoły. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów. Na zakończenie wychowawcy klas wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Po uroczystości odbyło się wspólne złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Jana Pawła II–Patrona Szkoły.

Urszula Niemiec