Aktualności
  25 10. 2019 r.

Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU

   

 
 
 
 

25 października 2019 r. w naszej szkole w ramach ogólnopolskiej akcji Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów szkół podstawowych.
Akcja ta prowadzona jest od 2017 r. Do tej pory w zajęciach uczestniczyło 57 szkół z całej Polski. Fundacja PZU postanowiła wytypować kolejne szkoły. W grupie 15 szkół z terenu całej Polski znalazła się między innymi nasza szkoła.

25 października od godz. 8.00 do 13.35 zespół Akademii Bezpieczeństwa, przeprowadził ciekawe zajęcia poświęcone prawidłowemu uczestnictwu w ruchu drogowym, odpowiedniemu reagowaniu w sytuacjach zagrożenia, umiejętności niesienia pomocy przedmedycznej oraz kształtowaniu bezpiecznych zachowań i postaw w sytuacjach zagrożenia i poruszania się w cyberprzestrzeni. W ramach akcji Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU przygotowała także pokazy oraz specjalnie opracowane inscenizacje teatralne.
Zajęcia prowadzone były w grupach wiekowych w specjalnie przygotowanych strefach:

STREFA BEZPIECZNEGO RUCHU I ROZRYWKI

To strefa, w której uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w zakresie poruszania się na rowerach i segwayach i poznać podstawowe zasady ruchu drogowego.
Elementy strefy:
Miasteczko ruchu rowerowego
Kompleks obiektów przeznaczony był do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz nauki jazdy. Miasteczko zostało wyposażone w mini znaki drogowe, sygnalizację świetlną, maty gumowe umożliwiające tworzenie ścieżek i skrzyżowań.
Rowerowy tor przeszkód
Tor został zbudowany z elementów służących do nauki i doskonalenia techniki jazdy na rowerze takich jak: równoważnia, tarka, ósemka, korytarz z desek.
Symulator zderzeń
Urządzenie doświadczalnie prezentowało uczniom skutki zderzenia podczas kolizji. 
Symulator dachowania
Urządzenie służyło do realistycznego odwzorowanie sytuacji wypadkowej z dachowaniem samochodu.
STREFA TEATRU
Podczas przedstawienia teatralnego zostały poruszone takie zagadnienia jak: stawianie granic, łamanie reguł, asertywność, samotności w rodzinie, uzależnienia od komputera i zażywanie  środków psychoaktywnych. Uczniowie mieli okazje współuczestniczyć w sztuce teatralnej i wspólnie z aktorami rozwiązywać problemy.
STREFA PIERWSZEJ POMOCY
Elementy strefy:
Pokazy udzielania pierwszej pomocy
Pokazy poprowadzone były przez ratownika medycznego i dotyczyły radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz innych form udzielania pierwszej pomocy.
Gry i zabawy z pierwszej pomocy
Najważniejsze informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa  dzieci poznawały w formie gier i zabaw.
Zajęcia plastyczne i integracyjne
Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych poświęconych pierwszej pomocy i bezpieczeństwu, a także popularnych gier i zabaw .
Strefa zajęć interaktywnych
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi zasad udzielania pierwszej pomocy, filmami instruktażowymi, w których prezentowane były pożądane zachowania w przypadku: ataku padaczki, zakrztuszenia, rany z ciałem obcym i w wielu innych sytuacjach, w których wymagane są rozważne działania.
STREFA BEZPIECZNEGO DORASTANIA
Elementy:
Zajęcia z policjantem, czyli 100 pytań do…
Była  to rozmowa policjanta z uczniami dotycząca tematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zagadnienia hejtu w Internecie, umiejętności przeciwdziałania i radzenia sobie z tym problemem oraz roli Internetu i mediów społecznościowych w życiu młodych ludzi. 
Alkogogle i narkogogle
Poprzez symulatory upośledzenia zmysłów występujących po spożyciu alkoholu czy narkotyków, uczniowie mogli uświadomić sobie skalę zagrożenia spowodowaną używkami.
Kino „Cyberprzemoc”
Podczas zajęć uczniowie obejrzeli krótkometrażowe filmy przedstawiającymi różne sceny prezentujące wykorzystanie mediów społecznościowych i Internetu. Uczniowie wraz z prowadzącym moduł wspólnie wypracowywali alternatywne sposoby postępowania do tych, które zostały przedstawione w filmach.