Aktualności
  10. 10. 2019 r.

DZIEŃ DRZEWA

   

 
 
 
 

10 października 2019r. przedszkolaki świętowały DZIEŃ DRZEWA. Tego dnia we wszystkich grupach odbyły się zajęcia związane z tematyką drzew: Co otrzymujemy z drzewa?, Dla jakich stworzeń drzewa są domem oraz jak ważne są one dla ludzi i zwierząt. Efektem działań edukacyjnych było wykonanie przez każdą grupę Drzewa w dowolnej technice. Wszystkie prace zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym.
Dzieci okazały też więź emocjonalną z przyrodą, przytulając ulubione brzozy, wśród których codziennie się bawią, przebywając na przedszkolnym placu zabaw.

Mamy nadzieję, że prowadzone przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci, aby w przyszłości stały się prawdziwymi miłośnikami przyrody.

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO