Aktualności
  26. 09. 2019 r.

Olimpiada Matematyczna Juniorów

   

 

26 września 2019 r. uczeń klasy siódmej Szymon Haliniak brał udział w pierwszej części Olimpiady Matematycznej Juniorów. Pisząc trudny merytorycznie test uzyskał wysoki wynik 13,5 punktu na 15 możliwych do uzyskania. Tym samym znalazł się w przedziale najwyższych uzyskanych wyników – tylko 1,17 % uczestników uzyskało taki sam lub wyższy wynik od Szymona.
Aktualnie nasz uczeń zmaga się z zadaniami z drugiej części olimpiady, tzw. korespondencyjnej. Szymon ma do wykonania 7 zadań otwartej odpowiedzi, które zostaną wysłane do komitetu olimpiady. Suma punktów z obu części (testowej i korespondencyjnej) zadecyduje o przejściu do kolejnego etapu.
Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym, która jest jedynym konkursem matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

Życzymy Szymonowi owocnej pracy przy zadaniach w części korespondencyjnej i awansu do kolejnego etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów!

Joanna Sobiło