Aktualności
  26. 09.. 2019 r.

Europejski Dzień Języków

   

 
 
 
 

26 września br. w naszej szkole po raz pierwszy obchodzony był Europejski Dzień Języków. To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 r. z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. U nas zabrzmiał w kilku językach podczas śpiewania kanonu Panie Janie /po włosku, hiszpańsku, niemiecku i po angielsku/. Uczenie się języków daje wymierne korzyści zarówno ludziom młodym, jak i starym – nigdy nie jest za późno, aby zacząć uczyć się języków i korzystać z możliwości, jakie nauka ta stwarza.
    Przekonali się o tym nauczyciele z naszej szkoły, którzy wyjechali w czasie ostatnich wakacji na kursy języka angielskiego do Wielkiej Brytanii i na Maltę i tam w warunkach wakacyjnych zgłębiali tajniki języka angielskiego. Swoje wyjazdy przedstawili krótko poprzez prezentacje multimedialne.
   Byli to nauczyciele wychowania fizycznego: pani Beata Breśka i pan Wacław Portka, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: pani Beata Orłowska i pani Katarzyna Zając, nauczyciel religii - ksiądz Damian Stala. Nauczyciel historii - pani Małgorzata Wojtasik – wszyscy Ci nauczyciele uczestniczyli na kursach języka angielskiego,  oraz pani Elżbieta Tofil, która z racji nauczanego przedmiotu uczyła się na kursie metodyki języka angielskiego. Wyjazdy te były możliwe dzięki unijnemu wsparciu finansowemu w ramach programu Erazmus plus, które szkoła otrzymała w zeszłym roku, a które dało możliwość sfinansowania podróży, kosztów kursu oraz zamieszkania za granicą. Powstał projekt nazwany „Otwarci na Europę”.
Dzień Języków zakończył się rywalizacją w formie quizu na temat wiedzy o krajach anglojęzycznych realizowanego w programie Kahoot.

Elżbieta Tofil, Beata Breśka, Małgorzata Wojtasik