Aktualności
  12. 03. 2019 r.

„Angielskie i niemieckie idiomy w kolorze”

   

 
 
 
 
 
 
 

Wyniki I Gminnego Konkursu Językowo-Plastycznego
„Angielskie i niemieckie idiomy w kolorze”

 12 marca 2019 r. komisja konkursowa dokonała oceny prac plastycznych, które napłynęły na konkurs „Angielskie i niemieckie idiomy w kolorze”, zorganizowany przez PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy. Na konkurs wpłynęło 78 prac plastycznych ze szkół z terenu całej gminy.
W kategorii I: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych – język angielski oceniono 58 prac plastycznych, w kategorii II: uczniowie klas VII-VIII oraz uczniowie klas III gimnazjów – język angielski oceniono 13 prac, a w kategorii III: uczniowie klas VII-VIII oraz uczniowie klas III gimnazjów – język niemiecki oceniono 7 prac.
Przy ocenie prac komisja konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, zgodność pracy z regulaminem, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy oraz jej wartości artystyczne.
Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych –język angielski:
Nagrody:

  1. Nikola Grabowska, kl.6, PSP Krzaki,

Joanna Wargola, kl 6, PSP Jastkowice

  1. Aleksandra Kuziora, kl.5, PSP Jastkowice,

Patrycja Wermińska, kl.6, PSP Pysznica

  1. Natalia Zbyrad, kl.4, PSP Pysznica,

Julia Toporowska, kl.5, PSP Krzaki
Wyróżnienia:
Milena Mozgawa, kl.6, PSP Jastkowice
Karolina Trawińska, kl.6, PSP Jastkowice
Julia Kajpust, kl.4, PSP Pysznica
Julia Popek, kl.4, PSP Pysznica
Vanessa Szpyt, kl. 4 PSP Pysznica,
Weronika Pchełka, kl 6, PSP Krzaki

Kategoria II: uczniowie klas VII-VIII oraz uczniowie klas III gimnazjów – język angielski Nagrody:

  1. Kinga Bajdo, kl.8, PSP Krzaki
  2. Anna Dołowy, kl.3gim, PSP Pysznica
  3. Aleksandra Bielicka, kl. 8, PSP Jastkowice

Wyróżnienia:
Aleksandra Kaczkowska, kl.3 gim, PSP Pysznica

Kategoria III: uczniowie klas VII-VIII oraz uczniowie klas III gimnazjów – język niemiecki Nagrody:

  1. Daria Stręciwilk, kl.7, PSP Kłyżów
  2. Natalia Kapuścińska, kl.7, PSP Krzaki
  3. Karolina Rostek, kl. 3gim, PSP Pysznica

Nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane przez Wójta Gminy Pysznica.
Wystawę pokonkursową można oglądać w głównym holu szkoły w Pysznicy.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy konkursu: Joanna Zbyrad, Paulina Sobiło