Aktualności
  02.03. 2020 r.

Rekrutacja 2020/2021

   

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Wniosek o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 2020/2021 do oddziału przedszkolnego
zobacz >>
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
zobacz >>
Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów
zobacz >>
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego
zobacz >>
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica
zobacz >>
UCHWAŁA NR XXIX/165/2017 RADY GMINY PYSZNICA z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
zobacz >>
UCHWAŁA NR XIII/77/2019 RADY GMINY PYSZNICA z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Pysznica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby
punktów dla poszczególnych kryteriów
zobacz >>

SZKOŁA PODSTAWOWA
Komplet dokumentów dla kandydatów z obwodu szkoły

Zgłoszenie do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy na rok szkolny 2020/2021
zobacz >>
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej
zobacz >>
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych
w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica
zobacz >>
UCHWAŁA NR XXIX/166/2017 RADY GMINY PYSZNICA z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
zobacz >>

Komplet dokumentów dla kandydatów spoza obwodu szkoły
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy w roku szkolnym 2020/2021
zobacz >>
Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów
zobacz >>
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej
zobacz >>
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych
w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica
zobacz >>
UCHWAŁA NR XXIX/166/2017 RADY GMINY PYSZNICA z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
zobacz >>

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30