Aktualności
  01.03. 2019 r.

Rekrutacja 2019/2020

   

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Wniosek o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 2019/2020 do oddziału przedszkolnego
zobacz >>
Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów
zobacz >>
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego
zobacz >>
ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 28 stycznia 2019r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
zobacz >>
UCHWAŁA NR XXIX/165/2017 RADY GMINY PYSZNICA z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
zobacz >>


SZKOŁA PODSTAWOWA
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy w roku szkolnym 2019/2020
zobacz >>
Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów
zobacz >>
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej
zobacz >>
ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 28 stycznia 2019r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica
zobacz >>
UCHWAŁA NR XXIX/166/2017 RADY GMINY PYSZNICA z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
zobacz >>

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30