Aktualności
  21. 12. 2018 r.
Betlejemskie Światełko Pokoju
   

 

Odpalone w Grocie Narodzenia w Betlejem skautów austryjackich, Światełko Pokoju trafia do Wiednia, Bratysławy i wszystkich zakątków, gdzie działają skauci i harcerze.
Pysznicka Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Boanerges” każdego roku bierze udział w zlocie harcerskim organizowanym przez skautów słowackich i Związek Harcerstwa Polskiego. W tym roku zlot odbył się w dniach 14-16 grudnia w słowackiej miejscowości Svit.
Harcerze z Pysznicy odebrali światełko z rąk Naczelniczki ZHP hm. Anny Nowosad.

Światełko Betlejemskie jest przekazywane do szkół, instytucji i urzędów oraz w wigilijny poranek jest przekazywane wszystkim chętnym mieszkańcom społeczności lokalnej.

ks. Damian Stala