Aktualności
  21. 10. 2018 r.

Ogólnopolski Tydzień Kariery

   

   
   
 
 
 
 
 
 
 

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działanie mające na celu inspirowanie inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. OTK jest inicjatywą Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery można realizować każdą ideę, pomysł oraz działanie związane z poradnictwem zawodowym. Tegoroczne działania odbywały się pod hasłem: Bądź architektem swojego szczęścia! Patronat honorowy Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
W ramach OTK w naszej szkole podjęto szereg działań związanych z doradztwem zawodowym. Podczas zajęć świetlicowych dzieci rozmawiały o karierze, identyfikowały  poszczególne zawody z osobami, bawiły się w kalambury oraz zgadnij kim jestem. Powstało wiele kolorowych prac związanych ze światem zawodów. Wykorzystane podczas zajęć metody aktywne miały na celu pobudzenie i rozwijanie zainteresowań zawodowych wśród uczniów.
W klasach przeprowadzono zajęcia związane z doradztwem zawodowym pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia!”. Uczniowie pracowali w grupach, wspólnie zastanawiali się nad tym, czym jest dla nich kariera, sukces, szczęście. Wyświetlono film na temat zawodów przyszłości. W klasie VIII uczniowie tworzyli model procesu planowania kariery. Wymieniali czynniki, które należy uwzględnić wybierając dalszą ścieżkę kształcenia. Uczniowie klasy VII przygotowali prezentacje multimedialne na temat nowoczesnych zawodów. Zajęcia miały na celu przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery oraz podejmowania trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.


Paulina Sobiło