Aktualności
  07. 11. 2018 r.
100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości
   


 
 
 
 

W tym roku przeżywamy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tak znamienite wydarzenie wymaga szczególnej oprawy, aby przypomnieć współczesnym, że „tu  i teraz” zawdzięczamy walce, heroizmowi i odwadze wielu bohaterów, którzy nie zawahali się „rzucić na stos” tego, co najcenniejsze. Dlatego uczniowie naszej szkoły podjęli szereg działań dla uczczenia tej ważnej rocznicy.

Pracę z młodzieżą nauczyciele rozpoczęli już we wrześniu, omawiając tematy patriotyczne na godzinach wychowawczych i lekcjach przedmiotowych.
Z inicjatywy uczniów zakwitło ubrane w biało – czerwone barwy „drzewo niepodległości” – brzoza – symbol męczeństwa narodu polskiego. Był to wieloaspektowy projekt pod nazwą „100 róż na 100-lecie Niepodległości”, którego część stanowiły warsztaty plastyczne; uczniowie wykonywali róże, którymi później udekorowali drzewo.
Aby zaprezentować wieloletnią drogę Polaków do wolności i przypomnieć sylwetki jej twórców, uczniowie gimnazjum i  klas 7 – 8 szkoły podstawowej zrealizowali dwa  projekty edukacyjne: „Ojcowie Niepodległości” i „100 wydarzeń na 100-lecie Niepodległości”. Praca nad projektami pozwoliła uczniom poszerzyć wiedzę na temat odbudowy państwowości polskiej oraz zapoznać się z wieloma dokonaniami Polaków, którzy rozsławili nasz kraj w świecie, z czego my dziś możemy być dumni. Efektem tych projektów jest wystawa, którą mogą oglądać wszyscy odwiedzający szkołę.
Dla poczucia wspólnoty i  jedności narodowej, a także dumy z bycia Polakiem zorganizowano w szkole dzień biało – czerwony. Wszyscy uczniowie ubrani w barwy narodowe radośnie pozowali do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.
Ponadto w szkole odbyły się liczne konkursy i quizy o tematyce patriotycznej. Uczniowie układali wiersze i życzenia dla Niepodległej oraz zmagali się z „dyktandem  patriotycznym”. Ciekawą akcją podjętą przez uczniów klasy V było wykonywanie wstążek narodowych z bibuły, które pięknie wkomponowały się w stroje tancerzy podczas prezentacji poloneza.

Anna Dembicka
Anna Habigier