Od 2001 roku, w ramach pracy z Patronem społeczność szkolna jest inicjatorem integracji szkół noszących imię Jana Pawła II
poprzez organizację corocznego
Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży.

Przegląd organizowany w kategorii plastyka
i poezja jest płaszczyzną wymiany doświadczeń
w zakresie edukacji patriotycznej, artystycznej,
kulturalnej, a także formą oddziaływań wychowawczych w zakresie pracy z Patronem .
Do twórczej pracy zapraszamy dzieci i młodzież szkół różnych typów, także tych placówek, które nie noszą imienia Wielkiego Rodaka.
Od 2008 roku przegląd ma zasięg międzywojewódzki. W latach 2008-2017 w konkursie plastycznym i poetyckim udział wzięli młodzi twórcy z województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego.

 
 

Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Uczestnikom przeglądu jury przyznaje nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Nagrodzone prace plastyczne i literackie eksponowane są na pokonkursowej wystawie oraz publikowane w okolicznościowej antologii. Wydawana co roku antologia prac plastycznych i literackich dzieci i młodzieży jest nie tylko trwałym śladem uczestnictwa w przedsięwzięciu, ale także formą promocji młodzieńczej twórczości.

Każda twórcza działalność jest doskonałą formą zagospodarowania czasu wolnego, a także sposobem na realizację własnych pasji i kreowania otaczającej rzeczywistości. Obcowanie ze sztuką pomaga zrozumieć i docenić pracę rąk i umysłów ludzkich, uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i jest jednocześnie elementem ubogacającym własną osobowość. Dostrzegając te zalety, pragniemy propagować ideę rozbudzania potrzeby samodoskonalenia oraz rozwijania kreatywnego, twórczego działania wśród młodych ludzi.

 
 

Z ARCHIWUM PRZEGLĄDU - wybrane strony tytułowe antologii prac plastycznych i literackich

 

     
     
     
   

 

 

FOTOREPORTAŻ - wybrane zdjęcia

 
 
 
 
 

Sala Patrona

 
 


Dla „zatrzymania w czasie” wszystkich działań dotyczących pracy z Patronem, także twórczych zmagań w ramach Przeglądu Twórczości oraz w hołdzie Patronowi została otwarta Sala Patrona.

Pierwszą część ekspozycji stanowią plansze wypełnione treściami związanymi z Dziełem Życia i Nauczaniem Jana Pawła II. W drugiej części zostały rozmieszczone informacje i fotografie świadczące o naszym wzrastaniu z Patronem począwszy od 1999 r.
Ekspozycję zamykają „ślady obecności”- osobiste pamiątki nauczycieli, uczniów, osób związanych ze szkołą, którzy „poczuli dotyk” Jana Pawła II, ten dosłowny poprzez osobisty kontakt i ten wyrażony poprzez różnorodne inicjatywy i działania.
Honorowe miejsce zajmują szczególne eksponaty:
Obrazek z wizerunkiem Jana Pawła II z wtopionym fragmentem Jego sutanny. Jest to relikwia II stopnia. Ten cenny dar, przekazał społeczności szkolnej Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk w 2008 r., podczas uroczystego finału VIII Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży.
Krzyż Milenijny Trzeciego Tysiąclecia poświęcony przez Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Stolicy Piotrowej w czerwcu 2001 r. W pielgrzymkę udała się grupa młodzieży powiatu stalowowolskiego, która aktywnie włączyła się w ideę budowy monumentalnego Krzyża Milenijnego Trzeciego Tysiąclecia, który został postawiony przy rondzie w Stalowej Woli, jako Dar Młodzieży Powiatu i Miasta Stalowa Wola.

 
     
     

 

„Szkoła z Tradycją”

 
   


Wieloletnia praca społeczności szkolnej w zakresie: wzrastania z Patronem, edukacji patriotycznej i regionalnej przyniosła wymierne efekty w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła z Tradycją” nasza szkoła zdobyła I miejsce w kategorii szkół podstawowych.

Społeczność szkolna, w kategorii przedsięwzięcie otrzymała wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim, natomiast w eliminacjach wojewódzkich zdobyła
I miejsce za scenariusz i realizację VI edycji Przeglądu Twórczości „Ojczyzna to…” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej „W Polsce bije serce świata” /N. Davies/ - a czy Twoje serce bije dla Polski? organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.