Aktualności
  26. 05. 2017 r.

Projekty edukacyjne klas II gimnazjum

   
 
 
 

 

26 maja 2017 r. odbył się Festiwal Projektów edukacyjnych klas II gimnazjum. Głównymi celami było popularyzowanie historii Polski XX wieku, przybliżenie i przedstawienie postaci ludzi, którzy odegrali znaczącą rolę w walce o wolność.
Pierwsi zaprezentowali się uczniowie klasy IIb z projektem pod tytułem „Niezłomni bohaterowie”, dotyczącym żołnierzy wyklętych. Władze komunistyczne przez dziesiątki lat zniesławiały ich, skazały na zapomnienie – zostali wyklęci z narodowej pamięci. Projekt był poszukiwaniem osób, które mogą być wzorem dla współczesnego młodego człowieka. Był próbą odnalezienia wśród żołnierzy wyklętych swoich bohaterów oraz zrozumienia ich decyzji i wyborów. Uczniowie odkrywali wartości , które dawały im siłę do walki, do trwania w wierności przyrzeczeniom i postanowieniom. Podczas przygotowań uczniowie klasy II b byli na Warszawskich Powązkach Wojskowych oraz obejrzeli film pt. „Wyklęty”. Zasadnicza praca odbywała się w 7 grupach. Jedna z nich zajmowała się ogólnymi wiadomościami dotyczącymi tego tematu, natomiast każda z pozostałych grup zbierała wiadomości nt. wybranej postaci, byli to: Danuta Siedzikówna - „Inka”, Mieczysław Dziemieszkiewicz - Rój”, Witold Pilecki - „Witold”, Hieronim Dekutowski - „Zapora”, Zygmunt Szendzielarz - „Łupaszko”, Łukasz Ciepliński - „Pług”.  
Uczniowie klasy IIa przedstawili efekty pracy nad projektem "Polskie drogi do wolności". Motywem przewodnim był  sprzeciw społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Dla tych młodych ludzi urodzonych i wychowanych po 1989 roku trudne było zrozumienie wolności w różnych jej aspektach. Odkrywali, że trzeba było przez długie lata o nią walczyć: piosenką, monologiem w kabarecie, filmem, słuchając Radia Wolna Europa, strajkiem. Najwięcej wiedzieli o protestach robotników, ale jaką one miały formę, jak wielu zginęło, zostało rannych, bitych lub skazanych na więzienie, kiedy wreszcie osiągnięto sukces - tego dopiero się uczyli. Poznali i zaprezentowali na forum szkoły działalność osób ważnych dla naszej obecnej wolności: kardynała Stefana Wyszyńskiego, księdza Jerzego Popiełuszki, Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego, Andrzeja Wajdy, Krystyny Jandy, Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego, Wojciecha Młynarskiego. Prezentacje zakończył wiersz Wojciecha Młynarskiego "W szkole wolności", w którym autor zadaje wszystkim zasadnicze pytanie czy potrafimy wolność docenić.
Projekty pokazały uczestnikom i widzom, że życie wartościami jest trudne, ale piękne i ma ogromną wartość.


Opiekunami były wychowawczynie:
Aneta Stanowska, Anna Kuligowska