Aktualności
  13. 01. 2017 r.

Szkolny Konkurs Ortograficzny - Mistrz Ortografii

   

 

13 stycznia 2017 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny - Mistrz Ortografii dla uczniów szkoły podstawowej i  gimnazjum.
Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów na piękno języka polskiego oraz popularyzowanie wśród młodzieży zasad poprawnej polszczyzny; rozwijanie świadomości językowej i rozbudzenie w uczniach potrzeby dbałości o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną zapisu. Konkurs polegał na napisaniu dyktanda. Ocenie podlegała poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.
W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej i 15 uczniów z klas 1-3 gimnazjum.  Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:

W kategorii szkoła podstawowa:
I miejsce: Kamila Dziewa kl. Vb
W kategorii gimnazjum:
I miejsce: Gloria Potyrała kl. II a
II miejsce ex aequo: Magdalena Grzybowska kl. II, Michał Samborski kl. I b
III miejsce: Maciej Dziewa kl. I a
Wyróżnienie: Marcelina Bis kl. III a

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Anna Dembicka i Lidia Prawica