Aktualności
  06-07. 12. 2016 r.

Wycieczka klasy II b gimnazjum do Warszawy

   
 
 
 
 

W dniach 6 – 7 grudnia 2016 roku uczniowie klasy II b pod opieką ks. Tomasza Kopcia i p. Anety Stanowskiej, uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Wycieczka zorganizowana została z inicjatywy uczniów tej klasy. Pierwszym i najważniejszym miejscem, które odwiedzili uczestnicy wycieczki był Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Uczniowie klasy II b przygotowują projekt edukacyjny dotyczący żołnierzy wyklętych, dlatego szczególnie ważnym miejscem były dla nich ich groby oraz miejsce gdzie nadal prowadzone są prace nad poszukiwaniem ciał żołnierzy wyklętych. Uczniowie odwiedzili też groby żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny z czasów różnych wojen. Kolejnym ważnym miejscem był grób i muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie uczniowie zapoznali się szczegółowo z życiem i tragiczną śmiercią księdza oraz dowiedzieli się jak wyglądało życie Polaków w okresie komunizmu. W dalszej części dnia uczniowie odwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza, podziwiali Starówkę, Pałac Prezydencki oraz zwiedzali kościół św. Anny. W drugim dniu wycieczki uczniowie zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego, Sejm oraz Pałac Kultury i Nauki. Wycieczka wpisała się w patriotyczny charakter przedsięwzięć wychowawczych na bieżący rok szkolny. Uczniom natomiast uświadomiła piękno i tragizm historii Polski.

Aneta Stanowska