Aktualności
  listopad 2016 r.

Projekt edukacyjny "Żywe Muzeum"

   
 
 
 
 

Młodzież z naszej szkoły należąca do przyparafialnej drużyny harcerskiej wraz
z Panią Teresą Mierzwą i ks. Tomaszem Kopciem wzięła udział w projekcie edukacyjnym "Żywe Muzeum", przygotowanym z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Organizatorami projektu była Regionalna Sekcja Oświaty
i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie oraz Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Projekt przeprowadzony był w formie gry terenowej, podczas której młodzież zaopatrzona w mapkę przemierzała Rzeszów, poszukując miejsc związanych z działalnością „Solidarności”, w których osoby tworzące ten związek, osoby internowane opowiadały o swoich przeżyciach. Uczniowie odwiedzili: "Dom Kolejarza" – dawną siedzibę MKR NSZZ "Solidarność", Zamek Lubomirskich
i Krzyż Ofiar Komunizmu, Pomnik Tadeusza Kościuszki na rzeszowskim Rynku, Kościół Farny i dom katechetyczny, Instytut Pamięci Narodowej i Klasztor oo. Bernardynów.

Ks. Tomasz Kopeć