Aktualności
  24. 11. 2016 r.

XVI Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży

   
 
 
 
 

24 listopada 2016 r. odbył się w naszej szkole uroczysty finał XVI Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży. Swoją obecnością zaszczycili nas: pani Janina Sagatowska – Senator RP, która objęła honorowy patronat nad przedsięwzięciem, pan Rafał Weber – Poseł na Sejm RP oraz przedstawiciele władz Gminy Pysznica.

Inspiracją artystyczną dla uczestników tegorocznego przeglądu twórczości było hasło „Matka Ziemia”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – wzięli w nim udział uczniowie z 41 szkół i 2 przedszkoli z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Na konkurs napłynęło 265 prac plastycznych i 45 utworów poetyckich. Jury pod przewodnictwem artysty plastyka Józefa Sroki i poety - ks. dra Mariana Balickiego przyznało 30 nagród oraz 54 wyróżnienia. Młodzi twórcy w autorskich wypowiedziach literackich i plastycznych przenośnią i barwą wyrazili swoje refleksje na temat piękna polskiej ziemi, cywilizacyjnych zagrożeń oraz odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Nagrodzone prace zostały opublikowane w antologii, którą otrzymali laureaci i zaproszeni goście.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele parafialnym, której przewodniczył diecezjalny asystent szkół noszących imię Jana Pawła II ks. dr Robert Utnik. Następnie zaproszeni goście zwiedzili pokonkursową wystawę prac plastycznych zorganizowaną w budynku szkoły. Głównym punktem uroczystości był koncert połączony z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród. Uczniowie słowami pieśni i nagrodzonych wierszy wypowiadali się na temat swojej ojczyzny, uniwersalnych wartości, takich jak wiara, patriotyzm, wolność, tradycja i kultura. Cytując słowa Patrona nawoływali do zachowania piękna ziemi dla przyszłych pokoleń, szacunku do ziemi ojczystej i dbania o przyszłość Polski. Całość uświetniły występy szkolnego zespołu tanecznego oraz zespołu KIK działającego w pysznickim domu kultury.

Dziękujemy Panu Tadeuszowi Bąkowi – Wójtowi Gminy Pysznica za wspieranie naszej inicjatywy oraz sponsorom dzięki, którym możemy nadal propagować ideę rozbudzania potrzeby samodoskonalenia oraz rozwijania kreatywnego, twórczego działania wśród dzieci i młodzieży.

Anna Dembicka

Nagrodzone prace plastyczne i literackie     zobacz więcej >>
Sponsorzy     zobacz więcej >>