Aktualności
  27. 10. 2016 r.

Happening czytelniczy

   
 
 
 
 

W ramach propagowania czytelnictwa i obchodów Roku Henryka Sienkiewicza, 27 października został zorganizowany happening czytelniczy, w którym uczestniczyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy. Barwny korowód czytelników biblioteki szkolnej, z transparentami propagującymi czytelnictwo, przeszedł główną ulica naszej miejscowości. Uczestnicy akcji rozdawali ulotki zachęcające do czytania książek, do wzbogacania języka i słownictwa, do pobudzania kreatywności i otwierania się na świat wyobraźni. Podczas przemarszu, uczniowie spotkali się z Wójtem Gminy Pysznica Panem Tadeuszem Bąkiem, któremu ofiarowali „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza z okolicznościową dedykacją. Na placu, przed budynkiem Urzędu Gminy zostały odczytane fragmenty „Quo vadis”, a pracownicy urzędu otrzymali czytelnicze ulotki. Przemarsz miał swój finał w "Zielonym zakątku" - ogrodzie ekologicznym przy Gminnym Przedszkolu w Pysznicy. W przedszkolnym centrum edukacji ekologicznej uczniowie wyrecytowali wybrane fragmenty bajek oraz wręczyli przedszkolakom bajkowe ilustracje z hasłem „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” wraz ze skromnym słodkim „co nieco”.

Barbara Szpunar