Rodzice
Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:
Robert Słomiany - przewodniczący
Sabina Herdzik - skarbnik
Marcin Skrzypek - członek
Joanna Kochan - członek


Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Pysznicy