Uczniowie
Propozycje i możliwości

Wszystkim uczniom proponujemy nową płaszczyznę rozwoju i samorealizacji. W celu zapewnienia przejrzystości wymagań i oczekiwań na płaszczyźnie uczeń - nauczyciel, udostępniamy wszystkim informacje dotyczące ważnych dat i terminów związanych z życiem szkoły, możliwości otrzymania stypendium, a także praw i obowiązków zawartych w Kodeksie Ucznia.

"Uczniowskie Rozmaitości" to Wasza strona-redagowana przez Samorząd Uczniowski. Mamy nadzieję, że aktywnie i odpowiedzialnie podejmiecie to dzieło, które stwarza wiele możliwości prezentowania twórczych pomysłów i rozwiązań.

Powodzenia

 

 

wyniki ewaluacji zewnętrznej 2016