Nauczyciele
Ogólne informacje

W Zespole Szkół w Pysznicy zatrudnionych jest 33 nauczycieli oraz 7 pracowników obsługi. Wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzonych zajęć. Dodatkowe, podyplomowe studia ukończyło 17 nauczycieli w tym 15 nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskało 14 nauczycieli.