O szkole
Misja szkoły:
"...budować fundamenty pod Ich przyszłe życie."

Możemy poszczycić się najstarszą historią szkolnictwa na terenie Gminy Pysznica. Zachowane szkolne archiwa sięgają 1792 roku. Zespół Szkół w Pysznicy w obecnej strukturze funkcjonuje od 1 września 1999 roku. Fakt ten ściśle związany jest z reformą oświaty, która właśnie z tą datą wkroczyła w codzienność polskiej szkoły. W skład zespołu szkół wchodzi: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy oraz Gimnazjum Publiczne w Pysznicy.

Zaszczytne imię Wielkiego Rodaka szkole podstawowej nadano Uchwałą Rady Gminy w Pysznicy w dniu 25 lutego 1999 roku. Ta ważna decyzja dla ówczesnej społeczności szkolnej oraz dla jej przyszłych pokoleń zapadła u progu trzeciego tysiąclecia, w hołdzie za XX lat Pontyfikatu Jana Pawła II. Tablicę upamiętniającą nadanie szkole imienia poświęcił Ojciec Święty podczas wizyty apostolskiej w Sandomierzu 12 czerwca 1999 roku. Noszenie tego imienia jest nieustanną nobilitacją do jeszcze pełniejszej pracy przy budowaniu fundamentów pod przyszłe życie powierzonych nam pokoleń. Jest to Misja szkoły, której przesłanie stale wdrażamy w koncepcję pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły podstawowej i gimnazjum.

Należymy do Ogólnopolskiej i Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Jednocześnie podjęliśmy się zadania integracji szkół noszących to imię w Diecezji Sandomierskiej, organizując Diecezjalne Przeglądy Twórczości Dzieci i Młodzieży.

Nasza szkoła jest pełna historii, bo ma za sobą wszelkie szczeble rozwoju szkolnictwa. To motywuje do podtrzymywania tradycji zgodnie z hasłem Programu Wychowawczego - "Jesteśmy stąd". Uczniowie poznają i kultywują tradycje miejscowości i regionu. Corocznie odbywają się konkursy "Bożonarodzeniowych szopek", "Palm i koszyczków wielkanocnych". W kalendarz szkolny, już na stałe wpisały się także Dni Seniora organizowane 21 stycznia.

Od 1993r. jesteśmy szkołą realizującą Program Prozdrowotny. 20 marca 2001r. otrzymaliśmy Certyfikat przyjęcia Zespołu Szkół w Pysznicy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim. Troska o prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dzieci i młodzieży jest stałym elementem naszej pracy.

"Szkolny eko - ład" dodaje uroku życiu szkoły. Na Jubileusz 200-lecia szkoły zasadziliśmy 200 drzewek, które ozdabiają otoczenie szkoły. Główne hasła "Szkolnego eko - ładu" to: ekologiczna szkoła, ekologiczny dom i szkolna eko - turystyka.

Uroczystości i obchody rocznic odbywają się według autorskich scenariuszy w pięknej oprawie muzycznej i plastycznej. Uczymy przez to twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym, odbioru dzieł sztuki i rozwijamy u uczniów zdolności i zainteresowania.

Szczególną troską otaczamy uczniów poszukujących, zdolnych, nieprzeciętnych, którzy poprzez udział w konkursach, przeglądach różnych szczebli promują szkołę w środowisku i daleko poza nim.

Rodzicom i opiekunom oferujemy wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci. Pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych lub pozaszkolnych oraz innych spraw zapewniają logopeda i pedagog szkolny.

Przyjmujemy również wyzwania, które stawia przed nami XXI wiek. Nasi uczniowie potrafią posługiwać się Technologią Informacyjną, mają także możliwość nauki dwóch języków obcych. W ramach Edukacji Europejskiej przygotowują się do poszanowania dorobku kulturowego i gospodarczego narodów Europy.

Mamy spore osiągnięcia sportowe, które są efektem pracy naszych nauczycieli i ich zaangażowania w prowadzenie zajęć sportowych w ramach Szkolnego Związku Sportowego i Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orlęta-Olimpia". Corocznie organizowane Dni Sportu są okazją do podsumowania całorocznej pracy, zaprezentowania wyników mistrzów i wręczenia nagród.

Nasi rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Rada Rodziców wraz z dyrekcją organizuje corocznie bale sylwestrowe na rzecz pomocy szkole, które cieszą się dużym powodzeniem i mają stałych bywalców.